Kontrola jakości narzędzi informatycznych

Kontrola jakości narzędzi informatycznych

Kiedy tworzymy dla naszego przedsiębiorstwa jakieś narzędzia informatyczne lub wdrażamy je po zakupieniu ich z innego źródła, powinniśmy się upewnić, ze wszystko odpowiednio działa. W tym celu nie wystarczy tylko chwilę poklikać po aplikacji i wykonać kilku operacji na próbę. Software house powinien wykonać dla nas specjalne testy, dzięki którym można przewidzieć nie tylko normalne i prawidłowe działanie narzędzia, ale przygotować się też na kreatywność użytkowników, którzy mogą z narzędzia korzystać w sposób mniej niż optymalny.

Testy z udziałem czynnika ludzkiego

Mimo wszystko, w pierwszej kolejności firma informatyczna zazwyczaj przeprowadza testy ręczne, czyli po prostu używa oprogramowania. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku narzędzi budowanych od zera, które jeszcze nie są gotowe.

Polska firma programistyczna nie będzie tego oczywiście robiła w sposób chaotyczny, ale w sposób usystematyzowany, który pozwala dokładnie identyfikować błędy. Na tym etapie informacje zwrotne uzyskuje też projektowanie systemów informatycznych, co oznacza, że niektóre funkcje można zmienić lub poprawić, a czasami całkowicie przebudować.

Testy automatyczne oprogramowania

Główna faza testów to zazwyczaj testy automatyczne. Mają one wiele postaci i etapów. Ich trzon stanowią testy, które w sposób przewidywalny wykonują wszystkie operacje, jakie będą się pojawiały w czasie normalnej pracy oprogramowania. Dane wejściowe i efekt są znane, więc można sprawdzić, czy system sobie z nimi odpowiednio poradzi. Firma informatyczna może przeprowadzić również tak zwane stres-testy, czyli upewnić się, ze system nie padnie przy wzmożonym scenariuszu jego wykorzystania.